Main content

Inschrijvingsrecht effectief versterken

23.09.2021
Advies
2021-2022/1

Inschrijvingsrecht effectief versterken

Op 16 juli 2021 gaf de Vlaamse regering zijn principiële goedkeuring aan drie voorontwerpen van decreet die de regelgeving over het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs en de werking van Lokale Overlegplatforms (LOP’s) wijzigen. Het Kinderrechtencommissariaat geeft op eigen initiatief advies vanuit kinderrechtenperspectief.

In de voorontwerpen zien we verschillende positieve punten die het inschrijvingsrecht versterken. Ook de wijze waarop in de Vlaamse Rand en de taalgrensgemeenten de voorrang voor Nederlandskundige kinderen geregeld wordt, vinden we positief en een voorbeeld van hoe het ook in Brussel geregeld zou kunnen worden.

Bij de voorgestelde regeling omtrent de ‘voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen’ hebben we enkele vragen en aanbevelingen:

  • Stimuleer het lokale niveau om in te zetten op sensibiliseringsacties die ouders helpen op breed geïnformeerde wijze hun schoolkeuze te maken.
  • Erken lokale welzijns- en sociale organisaties en andere niet-onderwijspartners als volwaardige LOP-partners en behoud hun stemrecht bij afspraken over aanmeldprocedures en voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen.
  • Verhelder hoe de nieuwe bevoegdheid van de gemeenteraad – die afspraken binnen het LOP over de toepassing van die voorrang moet bekrachtigen – zich in de procedure verhoudt tot de rol van Commissie Leerlingenrechten.
  • We doen een concreet voorstel van beperkte herformulering die meer garanties biedt dat de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen resulteert in toewijzing van plaatsen aan leerlingen die anders in die school geen plaats gekregen zouden hebben.
  • Expliciteer dat een LOP kan afspreken dat scholen kunnen verschillen wat in de groepen die voorrang krijgen, naargelang welke groepen in de school ondervertegenwoordigd zijn.
  • Behoud de dubbele contingentering als optie. Dat komt beter overeen met het streven om het lokale niveau meer autonomie te geven.
Bekijk de tekst: 

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 23 september 2021 aan de bevoegde minister en de leden van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Jean Pierre
Verhaeghe
02-552.41.89.