Main content

Eerder dan crisismanagement hebben jongeren met complexe problematieken een ‘thuis’ nodig met veel zorg

05.02.2021

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Alle inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex’ met ideeën voor verbeteringen.
'Het zijn misschien complexe dossiers, maar het zijn vooral gewone jongeren. Gewone jongeren in heel ongewone omstandigheden, met een ongewoon parcours, een moeilijke geschiedenis of een moeilijke situatie. Nu wordt er met die kinderen en jongeren vaak ‘geleurd’. Ze verhuizen van de ene voorziening naar de andere. Van psychiatrie over jeugdhulp naar een voorziening voor kinderen met gedragsproblemen en soms terug naar huis na een crisis in een voorziening. 24 voorzieningen in één kinderleven is geen uitzondering. Terwijl ze vooral behoefte hebben aan een veilige plek, een ‘thuis’ met gezichten die ze elke dag zien, met de nodige zorg die niet loslaat, maar blijft vasthouden.'