Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
05.02.2021

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Alle inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex’ met ideeën voor verbeteringen.
'Het zijn misschien complexe dossiers, maar het zijn vooral gewone jongeren. Gewone jongeren in heel ongewone omstandigheden, met een ongewoon parcours, een moeilijke geschiedenis of een moeilijke situatie. Nu wordt er met die kinderen en jongeren vaak ‘geleurd’. Ze verhuizen van de ene voorziening naar de andere. Van psychiatrie over jeugdhulp naar een voorziening voor kinderen met...

Persbericht
P
18.11.2020

‘Was het mondmasker een blinddoek die ons empathisch vermogen aantast?’ Dat vraagt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zich af in het jaarverslag dat ze op 18 november voorstelt, in de week van de Internationale Kinderrechtendag. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren en op hun rechten. De conclusie: ‘Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan. De neveneffecten zijn onverantwoord groot en kunnen nog heel lang doorwerken. Veel kinderen en jongeren zijn meer dan anders geconfronteerd met geweld en stress,...

Opiniestuk
O
21.09.2020

Het is nog net als vóór de zomer: nog altijd is er te weinig aandacht voor hoe kinderen en jongeren de coronamaatregelen beleven. Dat blijkt uit klachten bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat en uit wat kinderen en jongeren me zelf vertelden. Opnieuw wordt hun perspectief te weinig afgewogen tegen andere belangen. Vooral kinderen en jongeren die minder zichtbaar zijn, in een voorziening of met een beperking, voelen nog altijd de dagelijkse impact van de strenge regels.

Soms bekruipt me het gevoel dat het mondmasker ook onze ogen en ons empathisch vermogen bedekt.

Nieuwe...

Persbericht
P
11.05.2020

#jongerenovercorona De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Kinderen die al kwetsbaar waren, worden nu extra kwetsbaar. Toch komt het perspectief van kinderen en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Terwijl het in Vlaanderen toch gaat om zo’n 20 procent van de bevolking. Zij moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie. Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten. Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij...

Opiniestuk
O
24.04.2020

Het coronavirus heeft ons land nu meer dan een maand in zijn macht. De overheid nam op advies van experten strenge maatregelen voor de volksgezondheid. Niemand twijfelt aan de expertise van de virologen die continu de risico’s moeten inschatten. Er is enorme solidariteit en ook bewustzijn bij de bevolking van de uitzonderlijkheid van de crisis. Maar met de maatregelen betalen we ook een prijs. Kinderrechten komen zwaar onder druk. Sommige maatregelen van de regering treffen kinderen en jongeren rechtstreeks. Hun recht op onderwijs, hun recht op bescherming tegen huiselijk geweld, hun recht...

Pagina's