Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Opiniestuk
O
14.04.2021

280.000 14- tot 18-jarigen zitten vanaf volgende week weer minstens de helft van de tijd thuis afstandsonderwijs te volgen. Hun noodkreet klinkt steeds luider. Wanneer gaan we echt luisteren naar de scholieren? Naast de medische argumenten moet er ook ruimte zijn voor het mentale welzijn van jongeren en hun belangen. Zodra het kan, moeten de scholen voor alle leerlingen weer voltijds de deuren openen met aandacht voor het welbevinden van jongeren. Corona is balanceren en evenwichten zoeken: laat de balans overhellen in het belang van jongeren en hun welzijn.

Persbericht
P
31.03.2021

In hun jaarverslag ‘Open venster op gesloten en besloten jeugdinstellingen’ formuleren de maandcommissarissen aanbevelingen voor de instellingen en de overheid om de rechten van jongeren in geslotenheid te versterken. 'Als er iets positief is aan corona, dan is het dat het de digitale evolutie in de gesloten jeugdinstellingen versnelde: jongeren konden vaker en op verschillende momenten beeldbellen met thuis. Dat apprecieerden ze enorm. Net als de lossere en warmere sfeer in de leefgroep' Caroline Vrijens kinderrechtencommissaris en voorzitter van de Commissie van Toezicht voor...

Persbericht
P
05.02.2021

Het Kinderrechtencommissariaat praatte met jongeren met complexe problematieken en hun ouders en professionals. Alle inzichten bundelden we in het dossier ‘Gewoon complex’ met ideeën voor verbeteringen.
'Het zijn misschien complexe dossiers, maar het zijn vooral gewone jongeren. Gewone jongeren in heel ongewone omstandigheden, met een ongewoon parcours, een moeilijke geschiedenis of een moeilijke situatie. Nu wordt er met die kinderen en jongeren vaak ‘geleurd’. Ze verhuizen van de ene voorziening naar de andere. Van psychiatrie over jeugdhulp naar een voorziening voor kinderen met...

Persbericht
P
11.01.2021

Morgen 12 januari 2021 brengt de Risk Assessment Group (RAG) opnieuw advies uit over de coronamaatregelen. Een mogelijke maatregel waarover de RAG advies geeft is de invoering van mondmaskers vanaf 10 jaar, op school en in de publieke ruimte. Het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad vragen om geen algemene mondmaskerplicht in te voeren voor 10 tot 12-jarigen op school of in de publieke ruimte en om de vrijetijdsactiviteiten voor min 12-jarigen niet in te perken. 

Persbericht
P
18.11.2020

‘Was het mondmasker een blinddoek die ons empathisch vermogen aantast?’ Dat vraagt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens zich af in het jaarverslag dat ze op 18 november voorstelt, in de week van de Internationale Kinderrechtendag. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren en op hun rechten. De conclusie: ‘Laat kinderrechten nooit meer in lockdown gaan. De neveneffecten zijn onverantwoord groot en kunnen nog heel lang doorwerken. Veel kinderen en jongeren zijn meer dan anders geconfronteerd met geweld en stress,...

Pagina's