Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Opiniestuk
O
30.11.2018

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt aan de alarmbel: 'Het is noodzakelijk dat de federale regering onmiddellijk maatregelen neemt die zowel de registratie als de opvang van alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en gezinnen met kinderen verzekert.' Zijn opiniestuk verscheen op knack.be op 30 november 2018. 

Opinie

Vandaag bereiken ons heel verontrustende signalen over de situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, minderjarigen die zonder ouders als vluchteling in België aankomen. De problemen situeren zich op twee niveaus: de opvang en de...

Opiniestuk
O
21.11.2018

Vandaag presenteert het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuwe jaarverslag, ‘Hoe rekbaar is het kind?’ Voor kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen moeten we ook nadenken over de rekbaarheid van de kindertijd. Zijn opiniestuk verscheen op 21 november 2018 op knack.be

Persbericht
P
21.11.2018

In de week van Internationale Kinderrechtendag stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag voor. Meer dan 1.200 mensen namen contact op met het Kinderrechtencommissariaat. Vooral opvoedingsverantwoordelijken of familieleden (56%) die een vastgelopen situatie van een minderjarige voorleggen. Ook bezorgde professionelen (25%) vooral uit onderwijs, welzijn en migratie weten het Kinderrechtencommissariaat te vinden. Tot slot kloppen kinderen en jongeren (9%) zelf aan bij de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. De jongsten zijn 7 jaar.
Meldingen over problemen op school...

Persbericht
P
17.11.2018

25 organisaties waren kandidaat voor de Kinderrechtenprijs 2018. Op 27 oktober stelden 50 jongerenambassadeurs hun organisaties aan elkaar voor in het Vlaams Parlement. Ze beoordeelden elkaars initiatief. Vijf organisaties gingen door naar de finale: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Habbekrats vzw, Missing You vzw, Donorkinderen België vzw en Saying Goodbye vzw. Op 17 november reikte de jongerenjury de prijs uit aan Habbekrats vzw.
Foto’s van jury, finalisten, winnaar en prijsuitreiking: https://drive.google.com/drive/folders/1uAfoDB2M-78tdRa-EdEoyJFUDV0lYhqG?usp=sharing (copyright A....

Persbericht
P
15.10.2018

Kopergietery, Gezinsbond, Kinderrechtencommissariaat, Agentschap Jongerenwelzijn, Mediawijs en Museum Dr. Guislain lanceren een nieuwe unieke samenwerking onder de noemer PRIKKELS. Via tentoonstellingen, theatervoorstellingen, vormingen en publicaties schenken de organisaties aandacht aan de toenemende prikkels bij jongeren in de samenleving. Het project start op 19 oktober 2018 en loopt tot 26 mei 2019.

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Er is alsmaar meer en het gaat alsmaar sneller: sociale media, hobby's, school… Prikkels kunnen een bron van...

Pagina's