Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
06.09.2018

Vier onafhankelijke instellingen, de federale Ombudsman, Myria, de kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant”, vragen samen een dringende en grondige evaluatie van de maatregelen om gezinnen met kinderen uit te wijzen zonder hen op te sluiten. Zij doen dat naar aanleiding van hun bezoek aan de gezinsunits in het gesloten centrum 127bis.

Opiniestuk
O
01.09.2018

'Het eerste gezin dat in het centrum is opgesloten verblijft daar al drie dagen langer dan de maximumperiode van twee weken. De kinderen vertelden ons dat ze bang zijn over hun toekomst.' De Vlaamse en de Franstalige kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en Bernard De Vos, maken zich zorgen over het gezin in Steenokkerzeel.

Opiniestuk
O
04.08.2018

Kinderen van gezinnen zonder papieren sluit je niet op. Daarover bestaat een grote consensus. Deze unanimiteit staat in schril contrast met de praktijk: een koninklijk besluit maakt het opnieuw mogelijk om gezinnen met kinderen op te sluiten - in Gesloten gezinsunits in Steenokkerzeel -  om zo de gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst mogelijk te maken. Er zijn alternatieven voor detentie zoals de terugkeerbegeleidingen aan huis (sedert 2014) en een kort verblijf in een open terugkeerwoning (sedert 2008). Maar die initiatieven kunnen en moeten beter worden georganiseerd. Dat moet...

Persbericht
P
15.06.2018

U kan de persmap vinden op:  https://bit.ly/2yaUkO9
Op 15 juni laden we daar ook enkele foto’s op rond 13u en een tweede keer rond 18u. U kan deze foto’s vrij gebruiken voor uw communicatie in het kader van Kind in alle staten.
We vragen u wel om ©Kinderrechtencommissariaat te vermelden.

Opiniestuk
O
15.06.2018

Op 15 juli 1997 gaf het Vlaams Parlement groen licht voor een Kinderrechtencommissariaat, een onafhankelijke instelling die moest waken over de kinderrechten in Vlaanderen. In het voorjaar van 1998 begon Ankie Vandekerckhove, de eerste kinderrechtencommissaris, de eerste sporen te leggen. We zijn intussen 20 jaar verder en vieren dat vandaag met ‘Kind in alle Staten’, een event waarop we terugblikken, maar tegelijk overtuigd vooruitkijken.

Pagina's