Main content

Persberichten en opiniestukken

Het Kinderrechtencommissariaat stuurt persberichten en schrijft opiniestukken om aandacht te vragen voor thema's die kinderen en jongeren raken. Ook eigen acties sturen we onder de vorm van persberichten de wereld in. 

Persbericht
P
22.11.2017

In de week van Internationale Kinderrechtendag stelde de kinderrechtencommissaris zijn jaarverslag voor. Meer dan 1.200 mensen klopten het laatste jaar aan bij het Kinderrechtencommissariaat. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (32%), vooral lang aanslepende pestproblemen en sancties. Dan volgen meldingen over problemen thuis (24%), vaak in vechtscheidingen. Op de derde plaats komen problemen in de hulp aan minderjarigen (18%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (9%) en contacten met justitie en politie (6%). In heel wat meldingen zijn kinderen en jongeren vandaag op zoek...

Opiniestuk
O
22.11.2017

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen roept de Vlaamse regering op om voor meer financiële middelen te zorgen om tegemoet te komen aan de zorgnoden van kinderen met een beperking.

Persbericht
P
20.11.2017

Het federaal migratiecentrum Myria, de Vlaamse kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits de l'enfant vragen om de wet tegen de schijnerkenningen te herzien om beter rekening te houden met het belang van het kind.

Persbericht
P
18.11.2017

Aan de vooravond van de Internationale dag van de Rechten van het Kind (20 november) reikte een nationale jury van twintig jongeren tussen twaalf en achttien jaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uit aan de School van het Maximiliaanpark. Dat lerarencollectief biedt schoolse, sociaal-culturele en administratieve hulp aan kinderen van migranten, vluchtelingen en kinderen met een andere moedertaal dan de taal op school. Foto's en tekst zijn beschikbaar op http://bit.ly/2ySLa4J

Opiniestuk
O
27.10.2017

De Zorginspectie maant de jeugdpsychiatrie aan voorzichtiger om te springen met vrijheidsberoving. De kinderrechtencommissaris hoopt dat het rapport aanleiding zal zijn om enkele gangbare praktijken grondig te herzien. De sleutel ligt vaak bij de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie zelf. Er bestaan in verschillende ziekenhuizen al heel interessante visies, methodieken en praktijken. Het is nodig de perspectieven van de verschillende betrokkenen bij elkaar te brengen om zo samen werk te maken van de ambitie ‘zo min mogelijk, zo kort mogelijk, en altijd veilig’.

Pagina's